Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn vier praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij houden hun eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen. Mevr. B. de Pater heeft als  aandachtsgebied diabetes mellitus (suikerziekte). Mevr. B. van Beek houdt zich bezig met chronische longziekten (astma en COPD), hulp bij stoppen met roken, begeleiding van hart- en vaatziekten. Mevr. C. Slootjes begeleidt onze oudere patiënten en patiënten met diabetes. Onze praktijkondersteuners beheren hun eigen agenda. Indien de huisarts u naar hen verwijst, zullen zij daarom contact met u opnemen voor een eerste afspraak.

Als vierde praktijkverpleegkundige werkt Mevr. W. van Houten (POH-GGZ) in onze praktijk. Zij biedt hulp bij psychische problematiek. Samen met u onderzoekt zij wat er speelt en welke hulp u nodig heeft. In principe zal zij deze hulp zelf bieden. Als blijkt dat u intensievere begeleiding nodig heeft, bijv. van een psycholoog, psychiater of andere hulpverlener, zal zij u in overleg met de huisarts doorverwijzen. Een eerste afspraak bij Mevr. van Houten kunt u maken na een bezoek bij de huisarts.

Indien u niet tijdig aanwezig bent op uw afspraak op het spreekuur van mevr. van Houten, dan moeten wij hier helaas kosten voor in rekening brengen.  Uiteraard geldt dit niet wanneer er sprake is van overmacht (zoals plotselinge ziekte of ongeval). U kunt deze kosten (€ 20,-) niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij vragen u verder om een afspraak uiterlijk een werkdag van tevoren af te zeggen indien nodig. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat een andere patiënt op dat moment geholpen kan worden.

B. de Pater
werkdagen: maandag,
dinsdag en woensdag
BIG-nummer: 19013663730

B. van Beek
werkdagen: maandag,
dinsdag en vrijdag
BIG-nummer:  39042212030

C. Slootjes
werkdagen: maandag om de week,
dinsdag, woensdag en vrijdag
BIG-nummer:  09007972030

W. van Houten
werkdagen: maandag,
donderdag en vrijdag